Úvod

V posledních měsících jsem strávil čtením komentářů na Facebooku mnohem více času, než bych mohl kdykoliv připustit. To, že spousta komentujících podivně interpretovala realitu mne moc nepřekvapovalo. To, že se podobně chovali i lidé, kteří dělají důležitá rozhodnutí mne šokovalo. Když se po uzavření škol začaly objevovat komentáře, že nám vyroste hloupá generace, tak mi to přišlo nepochopitelné. Horší stav jsem si už sotva dokázal představit.

Jedním z největších problémů našich předků bylo zajištění dostatku energie na všechny potřebné aktivity. Pokud si čtete tento text, tak během posledních čtyř miliard roků se to všem vašim předkům podařilo. Každý z nich to dokázal. Stačila jim k tomu jednoduchá strategie. Pokud se dostaneš ke zdroji energie, preferuj ten s vyšší hustotou, nasbírej ji co nejvíce. Díky tomu nám sladká a tučná jídla chutnají dobře.

I když tato strategie byla velmi úspěšná během posledních čtyř miliard roků a ještě ve 20. letech 20. století se prodávaly bombóny na tloustnutí (podvyživení lidé umírali mnohem častěji na tuberkulozu), tak dnes již tomu tak u nás není.

V České republice skoro 20% lidí obezita ohrožuje a průmerný BMI index je na úrovni obezity. To komplikuje život nejen lidem samotným, ale způsobuje to jejich předčasná úmrtí. To má i ekonomické dopady na společnost samotnou. Léčba jednoho pacienta s cukrovkou stojí více než tisíc korun měsíčně a při tom prevence je velmi levná.

Aby se tomu zabránilo, tak by stačilo, aby si každý ze školy zapamatoval - "Hýbej se. Jez ovoce a zeleninu. Sladkosti občas.". Z toho, že se tuto myšlenku nepovedlo školství předat žákům během 13 let, se dá usoudit několik věcí:

  • Za 13 roků vzdělávání se nedá zajistit, aby si žáci zapamatovali, pochopili, a byli schopni v životě využít cokoliv co má 8 slov.

  • Je velmi těžké ovlivnit chování, které nám čtyři miliardy roků sloužilo velice dobře.

Z toho pro mne plynou, že laťka je na jednu stranu velmi nízko, ale zároveň je i strašně vysoko.

https://www.czso.cz/csu/stoletistatistiky/jak-jsou-na-tom-cesi-s-chudobou-obezitou-ci-sportovanim